องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563


ข้าราชการ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้เข้าร่วมการประชุม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เพื่อปรึกษาหารือ แก้ไขปัญหาร่วมกันในการปฏิบัติงาน และมีการเสนอความคิดร่วมกัน และรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละกอง/ส่วน

2020-05-06
2020-04-17
2020-03-12
2020-03-10
2020-03-06
2020-03-06
2020-02-26
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24