วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ย. 2562
ซื้อหลอดไฟนีออนยาว ๔๐ วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างงานโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนมพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง และอาหารเสริมนมพร้อมดื่ม UHT ชนิดกล่อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนมพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง และอาหารเสริมนมพร้อมดื่ม UHT ชนิดกล่อง ของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมบานประตูสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๙๗๑๒ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
ซื้อยากำจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ?สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน ? วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง