วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2562
ซื้อหลอดไฟฟ้า LED ขนาด ๕ วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กยค ๑๓๙ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อพานธูปเทียนแพสักการะและซื้อดอกไม้พลาสติกเพื่อใช้การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาเช่าเก้าอี้และเช่าเต็นท์เพื่อใช้การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงเพื่อใช้การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
จ้างงานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณบ้านนางซ่อนกลิ่น เทศทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้างงานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณบ้านนายชะอ้อน หงษ์โต หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่บริเวณที่ทำการ อบต.บ้านกุ่ม เพื่อใช้ในโครงการวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง