วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ธ.ค. 2562
ซื้อโคมไฟสปอร์ตไลท์ สำหรับส่องสว่างพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
ซื้อต้นดาวเรืองพร้อมดอก เพื่อใช้ในโครงการวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
เช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในโครงการวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๑๖ ๕๑ ๐๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
ซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ เพื่อใช้ในการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
จ้างงานโครงการขุดฝังท่อเมนประปา บริเวณบ้านนายเจียร ครุฑใจกล้า หมู่ที่ ๒ ยาว ๓๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมหอกระจ่ายข่าว หมู่ที่ ๑-๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง