องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th
 
 
 

  โครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวาแบบบูรณาการ
      

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้ดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวาแบบบูรณาการ เพื่อแก้ไขปัญหา...

  เงินอุดหนุนโครงการของขวัญปีใหม่ผู้สูงอายุ ปี 2564 ...
      

ด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เชิญเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร...

  ประชาสัมพันธ์วิธีป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเช...
      

วิธีป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
 
inside ปรองดอง 3 นาที
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฏาคม 2556