องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 

  ออกพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพ...
      

นายธนเดช ก้อนทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ไ...

  ออกพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการระบาดของโรค...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้ออกพื้นที่ไปตาม โรงเรียน และวัดในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสอง...

  พิธีมอบเงินช่วยเหลือตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ไ...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือตามมาตร...
 
inside ปรองดอง 3 นาที
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฏาคม 2556