องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th
 
 
 

  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่...

  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับบุคลากรของ อบต.บ้...
      

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับบุคลากรของ อบต.บ้า...

  โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น ประจำปีงบประมาณ 2564
      

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มได้จัดโครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่...
 
inside ปรองดอง 3 นาที
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฏาคม 2556