องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th
 
 
 

  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกา...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มได้ดำเนินการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรา...

  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่...

  โครงการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการต่อต้านการทุจริ...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จัดโครงการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564...
 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ใช่เรื่องไกลตัว!!!
inside ปรองดอง 3 นาที

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฏาคม 2556