องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th
 
 
 

  พิธีเปิดโครงการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Commu...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้จัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) โดยมีวัตถุประ...

  ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ขอเปิดรับบริจาค สิ่งของ ...
      

ประชาสัมพันธ์ขอเปิดรับบริจาค สิ่งของ เครื่องใช้ อาหาร น้ำดื่ม สำหรับกลุ่มเสี่ยงและผู้ติดเชื้อจากโ...

  ออกพื้นที่เพื่อมอบอาหารให้กับผู้ที่กักตัวหรือผู้มี...
      

นายธนเดช ก้อนทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้สั่งการให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้า...
 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ใช่เรื่องไกลตัว!!!
inside ปรองดอง 3 นาที

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฏาคม 2556