องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th
 
 
 

  โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานแนะแนวอาชีพผู้...
      

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานแนะแนวอาชีพผู้ไม...

  การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น...
      

เมื่อวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 อบต.บ้านกุ่ม ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.บ้านกุ่ม ...

  ประชาสัมพันธ์โครงการเรียนรู้ตามธรรมนำชีวิต องค์การ...
      

ประชาสัมพันธ์โครงการเรียนรู้ตามธรรมนำชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
 
inside ปรองดอง 3 นาที
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฏาคม 2556