องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 

  ประชุมข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่...
      

การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ครั้งที่ 1/2564 เพื...

  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยัง...
      

โดยลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจใ...

  โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (กิจกรรมให้ความรู้เ...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้จัดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 (กิจกรรมก...
 
inside ปรองดอง 3 นาที
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฏาคม 2556