องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 

  การรับเงินเยียวยา (เปราะบาง) ของผู้สูงอายุและผู้พิ...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาและชดเ...

  แจกเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดเ...
      
  การประชุมทีมสหวิชาชีพการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปั...
      

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม&nb...
 
inside ปรองดอง 3 นาที
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฏาคม 2556