องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 114 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ ขสร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 21 ม.ค. 2564 ]3
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา) โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ. 80-020 สายคันคลองลำลาดหญ้าแพรก (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 5 บ้านสว่างอารมณ์ ตำบลบ้านกุ่ม [ 19 ม.ค. 2564 ]2
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๘๐-๐๐๓ สายบ้านสว่างอารมณ์ - บ้านรางทอง หมู่ที่ ๖ บ้านรางทอง ตำบลบ้านกุ่ม [ 19 ม.ค. 2564 ]2
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.80-014 สายบ้านโพธิ์เหนือ-บ้านรางทอง หมู่ที่ 6 บ้านรางทอง ตำบลบ้านกุ่ม [ 19 ม.ค. 2564 ]2
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๘๐-๐๐๒ สายบ้านรางบัวทอง - บ้านสว่างอารมณ์ หมู่ที่ ๖ บ้านรางทอง [ 19 ม.ค. 2564 ]2
6 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร1 สำหรับการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 16 ธ.ค. 2563 ]11
7 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร1 สำหรับการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน DLTV [ 14 ธ.ค. 2563 ]11
8 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร1 สำหรับการจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มงานโครงการเรียนรู้ตามธรรมนำชีวิต [ 7 ธ.ค. 2563 ]12
9 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร1 สำหรับการจ้างเหมาทำป้ายไวนิลงานโครงการเรียนรู้ตามธรรมนำชีวิต [ 7 ธ.ค. 2563 ]12
10 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร1 การจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9 [ 2 ธ.ค. 2563 ]6
11 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร1 การจัดจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข 9712 สพ [ 2 ธ.ค. 2563 ]7
12 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ ขสร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]1
13 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อผลิตภัณ์อาหารเสริมนมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2/2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]9
14 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร1 การจัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 420 48 006 [ 1 ธ.ค. 2563 ]6
15 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 420 48 006 [ 1 ธ.ค. 2563 ]151
16 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อผลิตภัณ์อาหารเสริมนมโรงเรียน 2/2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]10
17 ข้อมูลสาระในสัญญาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์กองคลัง [ 11 พ.ย. 2563 ]15
18 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร1 สำหรับการจัดซื้อน้ำดิ่มเพื่อบริการประชาชนผุ้รับถุงยังชีพ [ 9 พ.ย. 2563 ]6
19 ข้อมูลสาระในสัญญาการจัดซื้อหินคลุกเพื่อกลบหลังท่อเครื่องสูบน้ำ [ 6 พ.ย. 2563 ]19
20 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 เดือน ต.ค.63 [ 3 พ.ย. 2563 ]7
 
หน้า 1|2|3|4|5|6