องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 130 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม [ 16 ต.ค. 2563 ]3
2 รายละเอียดแนบท้ายประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม [ 16 ต.ค. 2563 ]3
3 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]8
4 รายละเอียดแนบท้ายประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]3
5 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน ปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]5
6 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 เดือน ส.ค.63 [ 4 ก.ย. 2563 ]0
7 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจ้างเหมาประกอบอาหารงานโครงการจัดกิจกรรมความรู้เรื่องโรคเอดส์ฯ [ 21 ส.ค. 2563 ]20
8 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจ้างป้ายโครงการให้ความรู้โรคไอโอดีน [ 21 ส.ค. 2563 ]20
9 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจ้างเหมาป้ายโครงการให้ความรู้มะเร้งเต้านม [ 21 ส.ค. 2563 ]20
10 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจ้างเหมาป้ายไวนิลโครงการจัดกิจกรรมความรู้เรื่องโรคเอดส์ฯ [ 19 ส.ค. 2563 ]15
11 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ [ 14 ส.ค. 2563 ]14
12 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการซ่อมแซมหอกระจ่ายข่าว หมู่ 1-หมู่ 4 ตำบลบ้านกุ่ม [ 13 ส.ค. 2563 ]14
13 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ [ 6 ส.ค. 2563 ]15
14 การคัดเลือกประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกไตรมาศ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63) [ 5 ส.ค. 2563 ]19
15 การคัดเลือกประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกไตรมาศ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63) [ 5 ส.ค. 2563 ]20
16 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการโครงซ่อมแซมถนนสายสวนนก ม.1-ม.5 [ 29 ก.ค. 2563 ]15
17 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง [ 21 ก.ค. 2563 ]19
18 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง [ 21 ก.ค. 2563 ]17
19 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง [ 20 ก.ค. 2563 ]19
20 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนตืส่วนกลาง ทะเบียน กน 4680 สพ [ 20 ก.ค. 2563 ]18
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7