องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 95 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ปร4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย สายคันคลองบ้านกุ่มใต้ (ฝั่งใต้) [ 7 มิ.ย. 2559 ]73
62 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย [ 7 มิ.ย. 2559 ]75
63 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณตามแบบ ปปช.(โครงการถมดินปรับภูมิทัศน์บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม หมู่ที่ 2) [ 19 พ.ค. 2559 ]77
64 ปร.4 ปร.5 (โครงการถมดินปรับภูมิทัศน์บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม หมู่ที่ 2) [ 19 พ.ค. 2559 ]78
65 ปร.4,ปร.5 โครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก สายสวนนก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกุ่ม [ 13 พ.ค. 2559 ]82
66 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงลูกรังพื้นทางพร้อมปรับปรุงผิวจราจรโดยลงลูกรังพื้นทางพร้อมปรับเกลี่ย สายคันคลองทองพันชั่ง (ฝั่งใต้) จากบริเวณที่นานายเฉลียว นิลแก้วดี หมู่ที่ 1 ถึงบริเวณที่นานายชื้น น้อยเลิศ หมู่ที่ 5 [ 10 พ.ค. 2559 ]78
67 ประมาณการ ปร4,ปร5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงลูกรังพื้นทางพร้อมปรับปรุงผิวจราจรโดยลงลูกรังพื้นทางพร้อมปรับเกลี่ย สายคันคลองทองพันชั่ง (ฝั่งใต้) จากบริเวณที่นานายเฉลียว นิลแก้วดี หมู่ที่ 1 ถึงบริเวณที่นานายชื้น น้อยเลิศ หมู่ที่ 5 [ 10 พ.ค. 2559 ]79
68 ปร.4 ,ปร5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 3 [ 5 เม.ย. 2559 ]73
69 ตารางแสวงวงเงินงบประมาณ โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 6 โครงการ (ปปช) [ 7 มี.ค. 2559 ]76
70 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ปปช.)โครงการสริมถนนดินลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยจากบริเวณบ้านนายไพโรจน์ ยอดบรรดิษฐ์ ถึงบริเวณที่นานางทองคำ ยอดบรรดิษฐ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกุ่ม [ 29 ก.พ. 2559 ]79
71 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 [ 28 ต.ค. 2558 ]76
72 ประมาณการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม [ 9 ต.ค. 2558 ]75
73 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 [ 1 ต.ค. 2558 ]75
74 ประกาศผลผู้ชนะโครงการเสริมถนนดินลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ 3 [ 14 ส.ค. 2558 ]78
75 ประมาณการ ปร.4 ปร.5 [ 3 ส.ค. 2558 ]77
76 ประกาศ คสล. ม.6 [ 3 ส.ค. 2558 ]73
77 แบบ ปปช. โครงการเสริมถนนดิน ม.3 [ 27 ก.ค. 2558 ]76
78 แบบ ปปช. โครงการเสริมถนนดินลูงรังพร้อมปรับเกลี่ยจากบริเวณบ้านนายโนรี เกิดศรีพันธ์ ถึงบ้านนางทองคำ ศรีทองเอี่อยม หมู่ที่3 [ 27 ก.ค. 2558 ]74
79 แบบ ปร4 ปร5 โครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดกลางบาดาลขนาดกลางบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 3 [ 17 ก.ค. 2558 ]74
80 ประกาศผลการเปิดวองสอบราคาฏครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 และหมู่ที่ 5 [ 16 มิ.ย. 2558 ]78
 
|1|2|3หน้า 4|5