องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th
 
 


ปร4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย สายคันคลองบ้านกุ่มใต้ (ฝั่งใต้)

    รายละเอียดข่าว

โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย สายคันคลองบ้านกุ่มใต้ (ฝั่งใต้) จากบริเวณที่นานางเฉลา นิยมทอง หมู่ที่ 2 ถึงบริเวณที่นานายชำเรือง คล้ายสุบรรณ หมู่ที่ 6 ผิวกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ระยะทาง 2,700 เมตร (ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 473 ลูกบาศก์เมตร)

    เอกสารประกอบ ปร4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย สายคันคลองบ้านกุ่มใต้ (ฝั่งใต้)
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 มิ.ย. 2559