องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฏาคม 2556

  โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและการนำวัสดุเหลือใช้นำกล...
  โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส "ผู้สูงอายุ คนพิการ เ...
  โครงการรณรงค์ตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร

 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ใช่เรื่องไกลตัว!!!
 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  72110
โทรศัพท์ / โทรสาร 035-521292
E-mail : admin@bankum.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign