องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
 


การมอบประกาศเกียรติคุณของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข


เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายพิเศษ ศิลปชัย ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนายศักรินทร์ ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ จากกรมอนามัย เพื่อรับรองว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได่ผ่านการประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นและชุมชน อยู่ในระดับน่าอยู่ยั่งยืน 

2022-06-29
2022-06-29
2022-06-24
2022-06-21
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-13
2022-05-31
2022-05-11
2022-04-26