องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
  กิจกรรมสืบสานประเพณี วันลอยกระทง พ.ศ.2566[วันที่ 2566-11-27][ผู้อ่าน 5]
 
  ประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่ 4 [วันที่ 2566-11-21][ผู้อ่าน 2]
 
  ฉีพ่นหมอกควัน ม.6 บริเวณบ้านนางส้มเช้า พลายยงค์[วันที่ 2566-11-14][ผู้อ่าน 4]
 
  ลงพื้นที่เก็บขยะและทำการกำจัด ณ เตาเผาชั่วคราว บริ...[วันที่ 2566-11-13][ผู้อ่าน 2]
 
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ พ.ศ.2566[วันที่ 2566-11-10][ผู้อ่าน 8]
 
  สภากาชาดไทยมอบถุงธารน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย...[วันที่ 2566-11-02][ผู้อ่าน 33]
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1/...[วันที่ 2566-10-31][ผู้อ่าน 31]
 
  กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันออกพรรษา ...[วันที่ 2566-10-30][ผู้อ่าน 29]
 
  ลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำริมตลิ่งในพื้นที่หมู่ที่ 1- ...[วันที่ 2566-10-24][ผู้อ่าน 37]
 
  ประชุมติดตามการดำเนินงานและอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรม...[วันที่ 2566-10-18][ผู้อ่าน 64]
 
  ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย หมู่ที่ 6[วันที่ 2566-10-17][ผู้อ่าน 30]
 
  โครงการจิตอาสา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม ...[วันที่ 2566-10-16][ผู้อ่าน 43]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31