องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 505 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับสมัคร อถล. [ 10 ต.ค. 3108 ]0
2 ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 15 ก.ค. 2567 ]0
3 แผ่นพับไฟป่าและหมอกควัน [ 25 มิ.ย. 2567 ]36
4 ประกาศการริบหลักประกันสัญญา เพื่อนำมาแก้ไขซ่อมแซมงานก่อสร้าง [ 25 มิ.ย. 2567 ]2
5 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ "ปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น" [ 14 มิ.ย. 2567 ]7
6 รายงานฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 14 มิ.ย. 2567 ]10
7 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการตำบลบ้านกุ่ม [ 10 มิ.ย. 2567 ]12
8 ทะเบียนภูมิปัญญา/ปราชญ์ชาวบ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม [ 30 พ.ค. 2567 ]6
9 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 27 พ.ค. 2567 ]9
10 ประกาศขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน [ 23 พ.ค. 2567 ]5
11 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา ตามแบบแปลนหรือแผนผังขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม [ 16 พ.ค. 2567 ]19
12 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม [ 16 พ.ค. 2567 ]8
13 การจ่ายชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2567 [ 25 เม.ย. 2567 ]131
14 ประกาศสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3(บ้านโป่ง) เรื่อง การยื่นคำร้องขอให้ริบทรัพย์สินของกลางตามมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 รายนายไพรวัล สุริวรรณ ผู้ต้องหา [ 4 เม.ย. 2567 ]16
15 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 3 เม.ย. 2567 ]10
16 ประกาศเรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน [ 3 เม.ย. 2567 ]5
17 ประกาศ ผลการรับสมัครบุคคลเป็น คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 มี.ค. 2567 ]12
18 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567 [ 20 มี.ค. 2567 ]11
19 ประชาสัมพันธ์ "โครงการธนาคารขยะ" [ 19 มี.ค. 2567 ]14
20 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่ 7 มีนาคม-22 มีนาคม 2567 ยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม [ 7 มี.ค. 2567 ]19
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26