องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 346 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไข ครัั้งที่ ๒/๒๕๖๖ [ 25 ม.ค. 2566 ]3
2 เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา [ 13 ม.ค. 2566 ]3
3 ประชสัมพันธ์ [ 12 ม.ค. 2566 ]3
4 ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา [ 11 ม.ค. 2566 ]4
5 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 80-006 สายคันคลองทองพันชั่ง (ฝั่งใต้)หมู่ที่1-หมู่ที่5 บ้านบางสะแก-บ้านสว่างอารมณ์ ตำบลบ้านกุ่ม กว้าง 4 เมตร ยาว 3,040 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,160 ตารางเมตร [ 5 ม.ค. 2566 ]2
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2566 [ 14 ธ.ค. 2565 ]1
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 [ 14 ธ.ค. 2565 ]2
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 [ 14 ธ.ค. 2565 ]4
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2566 [ 14 ธ.ค. 2565 ]1
10 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 14 ธ.ค. 2565 ]2
11 ประกาศใช้แผนการเงิน และแผนสุขภาพชุมชน กองทุน สปสช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 9 ธ.ค. 2565 ]6
12 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]4
13 ประกาศ เรื่องกำหนดการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล [ 28 พ.ย. 2565 ]16
14 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]1
15 ประกาศ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]12
16 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 [ 21 ต.ค. 2565 ]26
17 เปิดรับสมัครเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ภาคเรียนที่ 2/2565 [ 14 ต.ค. 2565 ]35
18 เปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านกุ่ม เพื่อเข้าพักที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว [ 13 ต.ค. 2565 ]46
19 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 ต.ค. 2565 ]39
20 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]36
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18