องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 253 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 พ.ค. 2565 ]7
2 แผ่นพับ การป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 11 พ.ค. 2565 ]5
3 แผ่นพับ การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก [ 9 พ.ค. 2565 ]6
4 แผ่นพับ การจัดตั้งธนาคารขยะ [ 9 พ.ค. 2565 ]6
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]3
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]3
7 ประชาสัมพันธ์การรับเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ [ 27 เม.ย. 2565 ]10
8 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับครัวเรือนและชุมชน [ 11 มี.ค. 2565 ]47
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 4 มี.ค. 2565 ]56
10 ประชาสัมพันธ์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 17 ก.พ. 2565 ]60
11 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 29 ต.ค. 2564 ]24
12 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สม้ยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 28 ก.ย. 2564 ]19
13 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สม้ยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 16 ส.ค. 2564 ]23
14 กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 9 ส.ค. 2564 ]20
15 กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 29 ก.ค. 2564 ]22
16 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 23 ก.ค. 2564 ]20
17 แผ่นพับ การสูบบุหรี่ [ 21 ก.ค. 2564 ]6
18 แผ่นพับ เลิกบุหรี่ดีอย่างไร [ 21 ก.ค. 2564 ]5
19 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สม้ยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 21 มิ.ย. 2564 ]16
20 แผ่นพับ การนำขยะมูลฝอยไปหมักทำปุ๋ย [ 9 มิ.ย. 2564 ]6
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13