องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 433 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 25 ก.ย. 2566 ]1
2 ขอความอนุเคราะห์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดโรคมือเท้าปาก ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ [ 18 ก.ย. 2566 ]4
3 ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ2567 [ 28 ส.ค. 2566 ]2
4 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ2567 [ 25 ส.ค. 2566 ]5
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 [ 17 ส.ค. 2566 ]5
6 สรุปการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปีพ.ศ.2566 [ 17 ส.ค. 2566 ]5
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้อถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]12
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้อถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]12
9 กำหนดการจัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 [ 19 ก.ค. 2566 ]8
10 ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม [ 19 ก.ค. 2566 ]10
11 ประกาศ วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 13 [ 19 ก.ค. 2566 ]17
12 สื่อประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) [ 6 ก.ค. 2566 ]11
13 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 27 มิ.ย. 2566 ]18
14 แผ่นพับ วิดีโอคลิป โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 27 มิ.ย. 2566 ]11
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ แลำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม [ 22 มิ.ย. 2566 ]14
16 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 20 มิ.ย. 2566 ]29
17 ประกาศปฎิทินการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 [ 7 มิ.ย. 2566 ]16
18 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา [ 2 มิ.ย. 2566 ]42
19 ประกาศข้อมูลสาระสัญญา ขสร.1 เดือน พฤษภาคม 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]12
20 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]9
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22