องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565


ด้วย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  จะดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา  08.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อประเมินคัดกรองภาวะสุขภาพผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการโดยวัดความดันโลหิตก่อนและหลัง

2. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสุขภาพ "ไม่ล้มไม่ลืมไม่เศร้ากินข้าวอร่อย"

3. เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการเข้าใจและออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยเพื่อให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่เป็นผู้สูงอายุตำบลบ้านกุ่ม เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

2022-06-29
2022-06-29
2022-06-24
2022-06-21
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-13
2022-05-31
2022-05-11
2022-04-26