องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565


ด้วย นายธนเดช  ก้อนทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ณ ศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกุ่ม โดยมีวัตถุเพื่ออำนวยความปลอดภัยทางท้องถนนให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้เดินทางมีจุดรถเพื่อหยุดพักการเดินทาง และเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งนำมาการสูญเสียและทรัพย์สิน

2022-05-11
2022-04-26
2022-04-11
2022-04-11
2022-04-11
2022-04-08
2022-04-07
2022-04-07
2022-03-29
2022-03-25