องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
 


กิจกรรม Kick Off เก็บขยะในที่สาธารณะ


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้จัดกิจกรรม Kick off  เก็บขยะในที่สาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมให้ประชาชนในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนของตนเอง โดยการให้ความรู้ในการทิ้งขยะให้เป็นที่ เก็บขยะในที่สาธารณะ เกิดจิตสำนึกในการทิ้งขยะให้เป็นที่ และทำให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่ 

2022-11-28
2022-11-22
2022-10-23
2022-10-18
2022-10-14
2022-10-14
2022-10-13
2022-10-13
2022-10-13
2022-10-12