องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
 


โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2565


โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ ดำเนินโครงการโดย กองพันทหารช่างที่ 9 กองทหารราบที่ 9 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม  สร้างบ้านให้กับ นายบุญธรรม ภมรพล บ้านเลขที่ 156 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

2022-11-28
2022-11-22
2022-10-23
2022-10-18
2022-10-14
2022-10-14
2022-10-13
2022-10-13
2022-10-13
2022-10-12