องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
 


โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมคุณจริยธรรมสำหรับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยะรรม ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้นำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต 2.เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม นำหลักธรรม คุณธรรมจริยธรรม มาใช้ในการปฏิบัติงาน

2022-09-14
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-07
2022-08-30
2022-08-25
2022-08-18
2022-08-02
2022-07-20
2022-07-20