องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
 


โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส "ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กด้อยโอกาส" ประจำปีงบประมาณ 2565


เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  ได้รับมอบบ้าน โครงการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส จำนวน 1 หลัง  โดยมีท่านพลตรีบรรยง ทองน่วม  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 เป็นประธานส่งมอบบ้าน และมีนายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  นายไพฑูรย์ วงศ์วีรกูล นายอำเภอสองพี่น้อง  นายธนเดช ก้อนทองคำ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงราษฎร์ในตำบลบ้านกุ่ม ร่วมให้การต้อนรับ  โดยโครงการดังกล่าวฯ ได้นำกำลังพลจิตอาสาเข้าดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 20-30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม และ หน่วยสนับสนุนเพิ่มเติม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ขอขอบคุณท่านผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 พร้อมคณะด้วยความเคารพอย่างสูง

2566-11-27
2566-11-21
2566-11-14
2566-11-13
2566-11-10
2566-11-02
2566-10-31
2566-10-30
2566-10-24
2566-10-18