องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
 


โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส "ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กด้อยโอกาส" ประจำปีงบประมาณ 2565


เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565  เวลา 10.00 น. ได้รับมอบบ้าน “ โครงการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส”   จำนวน 1 หลัง       โดยมีท่านพลตรีบรรยง ทองน่วม  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 เป็นประธานส่งมอบ และ นายปรีชา ทองคำ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  นายไพฑูรย์ วงศ์วีรกูล นายอำเภอสองพี่น้อง  นายธนเดช ก้อนทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม  และกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  รวมถึงราษฎร์ในตำบลบ้านกุ่ม  ร่วมให้การต้อนรับ  โดยโครงการดังกล่าวฯ ได้นำกำลังพลจิตอาสาเข้าดำเนินการก่อสร้างบ้าน  ตั้งแต่วันที่ 20-30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนเงินจากองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม  และ หน่วยสนับสนุนเพิ่มเติม       รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม  ขอขอบคุณท่านผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9





2022-08-02
2022-07-20
2022-07-20
2022-07-20
2022-07-07
2022-06-29
2022-06-29
2022-06-24
2022-06-21
2022-06-17