องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
 


เปิดโครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติกลุ่มเด็กวัยเรียนตำบลบ้านกุ่ม


กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุ่ม ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติกลุ่มเด็กวัยเรียนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีร้อยเอกบุญศรี ติ้วเครือ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครั้งนี้ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพัฒนาเครือข่ายนักเรียนแกนนำสร้างเสริมสุขบัญญัติ และส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายสถานศึกษาให้มีการดำเนินการเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ

2022-09-14
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-07
2022-08-30
2022-08-25
2022-08-18
2022-08-02
2022-07-20
2022-07-20