องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
 


เปิดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ในประชาชนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุ่ม ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ในประชาชนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีร้อยเอกบุญศรี ติ้วเครือ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครั้งนี้ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพได้ถูกต้อง 

2022-09-14
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-07
2022-08-30
2022-08-25
2022-08-18
2022-08-02
2022-07-20
2022-07-20