องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
 


ขอเชิญชวนประชาชนตำบลบ้านกุ่มทุกท่านร่วมจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (ถังขยะเปียกในครัวเรือน)


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลบ้านกุ่มทุกท่านร่วมกันจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (ถังขยะเปียกในครัวเรือน) ให้ครบทุกครัวเรือน เพื่อแยกขยะต้นทาง ลดขยะ ลดการเผา เพื่ออากาศที่ดี 

2566-11-27
2566-11-21
2566-11-14
2566-11-13
2566-11-10
2566-11-02
2566-10-31
2566-10-30
2566-10-24
2566-10-18