องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
 


ขอเชิญชวนประชาชนตำบลบ้านกุ่มทุกท่านร่วมจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (ถังขยะเปียกในครัวเรือน)


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลบ้านกุ่มทุกท่านร่วมกันจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (ถังขยะเปียกในครัวเรือน) ให้ครบทุกครัวเรือน เพื่อแยกขยะต้นทาง ลดขยะ ลดการเผา เพื่ออากาศที่ดี 

2022-11-28
2022-11-22
2022-10-23
2022-10-18
2022-10-14
2022-10-14
2022-10-13
2022-10-13
2022-10-13
2022-10-12