องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
 


เรื่องการแก้ปัญหา การทิ้งขยะที่สาธารณะบริเวณถนน บ้านทองพันช่าง หมู่ที่ 1


ตามที่ได้มีผู้ร้องเรียน เรื่อง การทิ้งขยะในที่สาธารณะบริเวณถนน 3351 บ้านทองพันช่าง หมู่ที่ 1 
      นายธนเดช ก้อนทองคำ นายก อบต.บ้านกุ่ม ร้อยเอกบุญศรี ติ้วเครือ รองนายก อบต.บ้านกุ่ม พร้อมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านกุ่ม
ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ฯ และจัด บริเวณจุดกำจัดขยะให้กับประชาชนหมู่ที่ 1 บ้านทองพันช่าง

2566-11-27
2566-11-21
2566-11-14
2566-11-13
2566-11-10
2566-11-02
2566-10-31
2566-10-30
2566-10-24
2566-10-18