องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
 


"เปิดการปฏิบัติงานโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ" สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย


วันที่ 25 มกราคม 2566

นำโดย "นายไพฑูรย์ วงศ์วีรกูล" นายอำเภอ อำเภอสองพี่น้อง

นายธนเดช ก้อนทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม พร้อมทั้งรองนายก และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

ร่วม "เปิดการปฏิบัติงานโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ"

ตามที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้ดำเนินโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ในพื้นที่หมู่2 ต.บ้านกุ่ม และพื้นที่ ต.บางตาเถร

เพื่อสร้างศักยภาพชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยและสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติอย่างเป็นระบบและสามารถลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติได้โดยชุมชนเอง โดยเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินงานของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ มีระยะเวลาดำเนินโครงการถึง เดือน สิงหาคม 2566

2566-02-01
2566-01-30
2566-01-27
2566-01-26
2566-01-25
2023-01-20
2023-01-12
2023-01-12
2022-12-08
2022-11-30