องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
 


ตามที่มีการยื่นคำร้องให้ ดำเนินการรื้อถอนเสาหอกระจายข่าว หมู่ที่1 เนื่องจากมีสภาพไม่พร้อมใช้งานและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลและทรัพย์สิน


ตามที่ นายประดิษฐ์ แจ้งบุญ สมาชิกหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.บ้านกุ่ม ได้ยืนคำร้องให้รื้อถอนหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน

"เนื่องจากเสาหอกระจายข่าวขาดคอดิน จนทำให้เสาหอกระจายข่าวเอนไปเอนมา อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อประชาชนได้"

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว พบว่าหอกระจายข่าวดังกล่าวมีสภาพเอนไปเอนมา ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ และเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประชาชนและทรัพย์สิน จึงดำเนินการให้กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ดำเนินการรื้อถอนหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ในวันที่ 27 มกราคม 2566

โดยมีนายธนเดช ก้อนทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ร้อยเอกบุญศรี ติ้วเครือ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม นายศักรินทร์ ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่กองช่างของอบต.บ้านกุ่ม เข้าดำเนินการรื้อถอนเสากระจายข่าวประจำหมู่บ้าน

2567-02-16
2567-02-15
2567-02-09
2567-02-02
2567-01-31
2567-01-25
2567-01-24
2567-01-17
2567-01-16
2567-01-16