องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
 


ร่วมงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ประจำปี พ.ศ.2566


วันที่ 31 มกราคม 2566 นำโดย นายธนเดช ก้อนทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้นกุ่ม ร้อยเอกบุญศรี ติ้วเครือ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม พร้อมเจ้าหน้าที่และพนักงานอบต.บ้านกุ่ม เข้าร่วมปฏิบัติงานประจำจุดธารากาชาด ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กำหนดจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และการออกร้านธารากาชาด เพื่อจัดหารายได้บำรุงกิจการเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี

2566-11-27
2566-11-21
2566-11-14
2566-11-13
2566-11-10
2566-11-02
2566-10-31
2566-10-30
2566-10-24
2566-10-18