องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
 


ตรวจสอบและติดตามการสร้างบ้านที่อยู่อาศัย ตามโครงการเก็บกล่องสร้างบ้านเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ในการส่งมอบวัสดุก่อสร้างที่ผลิตจากการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูบ


ตรวจสอบและติดตามการสร้างบ้านที่อยู่อาศัย ตามโครงการเก็บกล่องสร้างบ้านเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ในการส่งมอบวัสดุก่อสร้างที่ผลิตจากการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูบ้านของผู้ประสบภัย ครั้งที่ 2 ณ บ้านนายอำนาจ เทศทอง หมู่ที่ 6 ต.บ้านกุ่ม อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

2566-05-26
2566-05-26
2566-05-25
2566-05-23
2566-05-15
2566-05-12
2566-05-10
2566-05-09
2566-04-18
2566-04-11