องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
 


กิจกรรม "เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี" ณ วัดบางสะแก ตำบลบ้านกุ่ม อ.สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี


วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2566

นำโดยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี (ประธานในพิธี) หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน คณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดบางสะแก เข้าร่วมกิจกรรม "เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี" ณ วัดบางสะแก ตำบลบ้านกุ่ม อ.สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

2566-05-26
2566-05-26
2566-05-25
2566-05-23
2566-05-15
2566-05-12
2566-05-10
2566-05-09
2566-04-18
2566-04-11