องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
 


โครงการ “คนดีศรีสุพรรณ” กิจกรรมหมู่บ้านคนดีศรีสุพรรณ ประจำปี พ.ศ. 2566


โครงการ “คนดีศรีสุพรรณ” กิจกรรมหมู่บ้านคนดีศรีสุพรรณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

📆 วันที่ 11 กันยายน 2566 🕘 เวลา 13.00 น.

นายไพฑูรย์ วงศ์วีรกูล นายอำเภออำเภอสองพี่น้อง พร้อม คณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านคนดีศรีสุพรรณฯ ดีเด่น จังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการ”คนดีศรีสุพรรณ” ณ บ้านรางทอง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ในการนี้ นายธนเดช ก้อนทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ราฏร์

ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร และชาวบ้านบ้านรางทอง ทำการต้อนรับคณะกรรมการฯ และพร้อมสำหรับการเข้ารับประเมินตาม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 11 ประการ ของโครงการ “คนดีศรีสุพรรณ”

2566-11-27
2566-11-21
2566-11-14
2566-11-13
2566-11-10
2566-11-02
2566-10-31
2566-10-30
2566-10-24
2566-10-18