องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำริมตลิ่งในพื้นที่หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี


วันที่ 24 ตุลาคม 2566

นำโดยร้อยเอกบุญศรี ติ้วเครือ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม นายศักรินทร์ ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด ลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำริมตลิ่งในพื้นที่หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

พบว่าความสูงของระดับน้ำ ณ ปัจจุบัน ต่ำกว่าริมตลิ่งประมาณ 2 เมตร พบพื้นบ้านเรือนบางส่วนได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ำจำนวน 746 หลังคาเรือน ซึ่งพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบเป็นพื้นที่ติดริมแม่น้ำและมีลักษณะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำทำให้เกิดการท่วมและขังของน้ำ

2567-02-16
2567-02-15
2567-02-09
2567-02-02
2567-01-31
2567-01-25
2567-01-24
2567-01-17
2567-01-16
2567-01-16