องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
 


กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันออกพรรษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม


วันที่ 30 ตุลาคม 2566

ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม นำโดยนายฉัตรชัย สุขงาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม นายศักรินทร์ ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวจารุณี คล้ายสุบรรณ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นำนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทำกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันออกพรรษา เพื่อให้เด็กได้ทำบุญตักบาตรในวันสำคัญ ส่งเสริมการทำนุบำรุงพุทธศาสนา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

2567-02-16
2567-02-15
2567-02-09
2567-02-02
2567-01-31
2567-01-25
2567-01-24
2567-01-17
2567-01-16
2567-01-16