องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
 


โครงการสงกรานต์มรดกไทย มรดกโลก พ.ศ.2567


เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2567

องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มนำโดยนายธนเดช ก้อนทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เป็นประธานเปิดโครงการสงกรานต์มรดกไทย มรดกโลก ซึ่งปีนี้กิจกรรมสงกรานต์ได้ขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ส่งเสริมการแสดงความกตัญญูต่อผู้อาวุโส และผู้สูงอายุ พร้อมทั้งส่งเสริมพระพุทธศาสนาและตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้อยู่คู่สังคมไทยและวิถีชีวิตของความเป็นไทย

2567-07-02
2567-06-26
2567-06-25
2567-06-12
2567-06-11
2567-06-11
2567-06-11
2567-06-06
2567-05-27
2567-05-24