องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ดำเนิน #โครงการสัตว์ปลอดโรค #คนปลอดภัย #จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 เพื่อป้องกันการเกิดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า

โดยกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมได้เริ่มการลงพื้นที่ในเพื่อแจกและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมวของประชาชนในพื้น อบต.บ้านกุ่ม ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 โดยวัคซีนที่ได้รับอนุมัติมาเพื่อดำเนินโครงการมีจำนวนทั้งสิ้น 1,040 ขวด ดำเนินการฉีดและแจกให้ประประชนไปแล้วทั้งหมด 1,015 ขวด คิดเป็นร้อยละ 98%  

 

2567-07-02
2567-06-26
2567-06-25
2567-06-12
2567-06-11
2567-06-11
2567-06-11
2567-06-06
2567-05-27
2567-05-24