องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
 


การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและการจัดหาน้ำกินน้ำใช้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ร่วมกับหน่วยพัฒนาการพิเศษ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและการจัดหาน้ำกินน้ำใช้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมอบหมายให้หน่วยงานก่อสร้าง กองอำนวยการโครงการพัฒนาการพิเศษ หน่วยบัญาการทหารพัฒนารับผิดชอบดำเนินการ

หน่วยงานได้เข้าพื้นที่ขุดลอกคลองในคลองยืมหมู่ที่ 1-4 โดยใช้เครื่องจักร2เครื่อง ในการดำเนินการขุดลอกคลอง กำหนดการดำเนินการตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค. 2567 ค่ะ

2567-07-02
2567-06-26
2567-06-25
2567-06-12
2567-06-11
2567-06-11
2567-06-11
2567-06-06
2567-05-27
2567-05-24