องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
 


การเข้าร่วมประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank)


     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม คณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ และคณะทำงานธนาคารขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ได้เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ณ ห้องประุชมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เมื่อเวลา 9.30 น. 

2567-07-02
2567-06-26
2567-06-25
2567-06-12
2567-06-11
2567-06-11
2567-06-11
2567-06-06
2567-05-27
2567-05-24