องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
 


มอบถุงยังชีพพระราชทาน ให้แก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้ากุ่ม พ.ศ.2567


วันพฤหัสบดี 6 มิถุนายน 2567

นายธนเดช ก้อนทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เป็นประทานในการส่งมอบ #ถุงยังชีพพระราชทาน ให้แก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย ในพื้นที่ #ตำบลบ้านกุ่ม เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2567 และ 17 พ.ค. 2567 จำนวน 5 ชุด และมอบเงินเยียวยาแก่ผู้ประสบภัย จำนวน 3 ราย ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เป็นผู้ดำเนินการส่งมอบถุงยังชีพพระราชทานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

2567-07-02
2567-06-26
2567-06-25
2567-06-12
2567-06-11
2567-06-11
2567-06-11
2567-06-06
2567-05-27
2567-05-24