องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
 


ส่งเสริมกิจกรรมพื้นบ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม


การเล่นกีฬานั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมคนทุกคนให้ห่างจากสิ่งต่างๆ ทำให้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียน ทำงาน หรือทำสิ่งๆต่างๆให้เกิดประโยชน์ทั้งยังทำให้มีเพื่อนมากมาย จากการเล่นกีฬาพื้นบ้านด้วยกัน ช่วยให้คนในครอบครัว มีความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้น การละเล่นกีฬาพื้นบ้านนั้น ยังช่วยให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศในตอนนี้ กีฬาช่วยให้มีสุขภาพที่ดีเนื่องจากการออกกำลังกาย กีฬาจึงเปรียบเสมือนสิ่งที่ขาดไม่ได้ และยังให้มีประโยชน์อีกมากมาย ทุกคนต่างก็ตระหนักดีถึงคุณค่า และความสำคัญของกีฬาพื้นบ้านทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจ กีฬามิได้จำกัดอยู่เพียงกิจกรรมนันทนาการเพื่อการออกกำลังกาย และการใช้เวลาว่างให้ผ่านไปเท่านั้น แต่กีฬายังเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนามนุษย์ เราสามารถส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีและป้องกันตัวเองจากโรคต่างๆ ได้จากความสำคัญของกีฬาดังกล่าว ชมรมกีฬาบ้านตันหยงโป จึงเล็งเห็นว่าควรส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้ออกกำลังกาย ตามความถนัด และได้แข่งกีฬา ซึ่งเป็นการส่งเริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เพื่อเชื่อมความสามัคคีในชุมชน ของประชาชนทุกกลุ่มวัย

2567-07-02
2567-06-26
2567-06-25
2567-06-12
2567-06-11
2567-06-11
2567-06-11
2567-06-06
2567-05-27
2567-05-24