องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์ " เชิญชวนกราบนมัสการหลวงพ่อใหญ่ "วัดบางสะแก" ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี"


วัดบางสะแก ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2424

วัดบางสะแกพื้นที่วัดเป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมทุกปี พ.ศ. 2540 ได้ก่อสร้างและบูรณะพัฒนาวัด มาจนถึงปัจจุบัน 

โดยภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิที่ชาวบางสะแกเคารพนับถือ กราบไหว้อยู่มากมาย เช่น "หลวงพ่อใหญ่"  วิหารพระเจ้า 5 พระองค์  ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวมีสุข ท้าววิรูปักโข และภายในวัดยังเปิดศูนย์ปฎิบัติธรรม เป็นหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบการสอนปฏิบัติกรรมฐาน ตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตรของคณะสงฆ์ไทยอีกด้วย 

2567-07-02
2567-06-26
2567-06-25
2567-06-12
2567-06-11
2567-06-11
2567-06-11
2567-06-06
2567-05-27
2567-05-24