องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายธนเดช ก้อนทองคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
โทร. 081-8809798


ร้อยเอกบุญศรี ติ้วเครือ
นายฉัตรชัย สุขงาม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
โทร. 089-2409937
โทร. 086-8901211

นายประสาร คล้ายสุบรรณ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
โทร. 081-1989121