องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์


นำก้านมะพร้าวมาแช่น้ำ แล้วดึงเส้นใยมาทำเป็นไม้กวาด  การทำจะทำของใครของมัน เมื่อเสร็จแล้วนำมารวมที่ประธาน เพื่อขายรวมกัน