องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 117 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ ขสร.1 ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]44
2 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ ขสร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]41
3 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ ขสร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 8 ธ.ค. 2564 ]45
4 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ ขสร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 3 พ.ย. 2564 ]44
5 ประกาศราคากลางงานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.80-003 [ 4 ม.ค. 2564 ]8
6 ประกาศราคากลางงานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.80-002 [ 29 ธ.ค. 2563 ]7
7 ประกาศราคากลางงานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.80-014 [ 28 ธ.ค. 2563 ]7
8 ประกาศราคากลางงานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.80-020 [ 25 ธ.ค. 2563 ]7
9 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ ขสร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]100
10 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร1 การจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9 [ 2 ธ.ค. 2563 ]102
11 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อผลิตภัณ์อาหารเสริมนมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2/2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]101
12 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อผลิตภัณ์อาหารเสริมนมโรงเรียน 2/2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]100
13 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 420 48 006 [ 1 ธ.ค. 2563 ]105
14 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร1 การจัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 420 48 006 [ 1 ธ.ค. 2563 ]96
15 ข้อมูลสาระในสัญญาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์กองคลัง [ 11 พ.ย. 2563 ]98
16 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร1 สำหรับการจัดซื้อน้ำดิ่มเพื่อบริการประชาชนผุ้รับถุงยังชีพ [ 9 พ.ย. 2563 ]99
17 ข้อมูลสาระในสัญญาการจัดซื้อหินคลุกเพื่อกลบหลังท่อเครื่องสูบน้ำ [ 6 พ.ย. 2563 ]102
18 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 เดือน ต.ค.63 [ 3 พ.ย. 2563 ]101
19 รายละเอียดแนบท้ายประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม [ 16 ต.ค. 2563 ]99
20 ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม [ 16 ต.ค. 2563 ]100
 
หน้า 1|2|3|4|5|6