องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 157 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณที่นานางจิราภรณ์ พูนกำลัง หมู่ที่ ๓ ถึงบริเวณบ้านนายล้อม ศรีทับทิม หมู่ที่ ๖ กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๑+๑๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 ก.พ. 2567 ]5
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์และโพลิเมอร์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๘๐-๐๐๗ สายคันคลองส่งน้ำ ๑ ซ้าย ๓ ซ้าย ๑ ขวา หมู่ที่ ๕- หมู่ที่ ๖ บ้านสว่างอารมณ์-บ้านร [ 1 ก.พ. 2567 ]5
3 ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณที่นานางจิราภรณ์ พูนกำลัง หมู่ที่ ๓ ถึงบริเวณ บ้านนายล้อม ศรีทับทิม หมู่ที่ ๖ กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๑+๑๑๐ [ 2 ม.ค. 2567 ]16
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์และโพลิเมอร์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๘๐-๐๐๗ สายคันคลองส่งน้ำ ๑ ซ้าย ๓ ซ้าย ๑ ขวา หมู่ที่ ๕- หมู่ที่ ๖ บ้านสว่างอารมณ์-บ้านรางทอง ตำบลบ้านกุ่ม [ 27 พ.ย. 2566 ]7
5 ประกาศ ยกเลิกประกาศเชิญชวน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์และโพลิเมอร์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๘๐-๐๐๗ สายคันคลองส่งน้ำ ๑ ซ้าย ๓ ซ้าย ๑ ขวา หมู่ที่ ๕- หมู่ที่ ๖ บ้านสว่างอารมณ์-บ้านรางทอง [ 27 พ.ย. 2566 ]4
6 ประกาศ ยกเลิกประกาศเชิญชวน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์และโพลิเมอร์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๘๐-๐๐๗ สายคันคลองส่งน้ำ ๑ ซ้าย ๓ ซ้าย ๑ ขวา หมู่ที่ ๕- หมู่ที่ ๖ บ้านสว่างอารมณ์-บ้านรางทอง [ 17 ต.ค. 2566 ]19
7 ประกาศ ยกเลิกประกาศเชิญชวน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณที่นานางจิราภรณ์ พูนกำลัง หมู่ที่ ๓ ถึงบริเวณบ้านนายล้อม ศรีทับทิม หมู่ที่ ๖ กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๑+๑๑๐ [ 17 ต.ค. 2566 ]16
8 ประกาศข้อมูลสาระสัญญา ขสร.1 เดือน กันยายน 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]2
9 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]22
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์และโพลิเมอร์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๘๐-๐๐๗ สายคันคลองส่งน้ำ ๑ ซ้าย ๓ ซ้าย ๑ ขวา หมู่ที่ ๕- หมู่ที่ ๖ บ้านสว่างอารมณ์-บ้านรางทอง ตำบลบ้านกุ่ม [ 20 ก.ย. 2566 ]20
11 ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณที่นานางจิราภรณ์ พูนกำลัง หมู่ที่ ๓ ถึงบริเวณบ้านนายล้อม ศรีทับทิม หมู่ที่ ๖ กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๑+๑๑๐ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๔๐ ตารางเมตร ตำบ [ 19 ก.ย. 2566 ]22
12 ประกาศข้อมูลสาระสัญญา ขสร.1 เดือน สิงหาคม 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]2
13 ประกาศข้อมูลสาระสัญญา ขสร.1 เดือนกรกฎาคม 2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]2
14 ประกาศข้อมูลสาระสัญญา ขสร.1 เดือน มิถุนายน 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]5
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๘๐-๐๑๔ สายบ้านโพธิ์เหนือ-บ้านรางทอง หมู่ที่ ๔-หมู่ที่ ๖ กม.ที่ ๒+๖๗๐ ถึง กม.ที่ ๔+๗๐๐ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๑๒๐ ตารางเมตร ตำบ [ 15 มิ.ย. 2566 ]33
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๘๐-๐๐๒ สายบ้านรางบัวทอง-บ้านสว่างอารมณ์ กม.ที่ ๒+๒๑๑ ถึง กม.ที่ ๔+๑๖๑ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 มิ.ย. 2566 ]32
17 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) [ 2 มิ.ย. 2566 ]31
18 ประกาศข้อมูลสาระสัญญา ขสร.1 เดือน พฤษภาคม 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]24
19 ประกาศข้อมูลสาระสัญญา ขสร.1 เดือน เมษายน 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]24
20 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) [ 24 เม.ย. 2566 ]25
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8