องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น P2 [ 5 เม.ย. 2564 ]172
2 คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น P3 [ 5 เม.ย. 2564 ]167
3 คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น P1 [ 5 เม.ย. 2564 ]170
4 คู่มืองานบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 22 ม.ค. 2564 ]167
5 คู่มือการดำเนินการทางวินัย(1) [ 22 ม.ค. 2564 ]171
6 คู่มือการดำเนินการทางวินัย(2) [ 22 ม.ค. 2564 ]163
7 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 8 ม.ค. 2564 ]177