องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]29
2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏฺิบัติงานของพนักงานครู พ.ศ.2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]35
3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 30 ก.ย. 2565 ]31
4 หลักเกณฑ์การลาและกำหนดจำนวนวันการลา [ 30 ก.ย. 2565 ]36
5 หลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการและกำหนดจำนวนครั้งการมาสาย [ 30 ก.ย. 2565 ]32
6 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]116
7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ep.2 [ 4 ต.ค. 2564 ]106
8 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ep.3 [ 4 ต.ค. 2564 ]125
9 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล p.1 [ 9 เม.ย. 2564 ]191
10 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล p.2 [ 9 เม.ย. 2564 ]195
11 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล p.3 [ 9 เม.ย. 2564 ]195