องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่1-หมูที่6 พ.ศ.2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]2
2 กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน อำเภอสองพี่น้องร่วมกับหมู่บ้านตำบลบ้านกุ่ม หมู่ที่ 1 - 6 จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านvอบต.บ้านกุ่มบูรณาการร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]3
3 รายงานการประชุมประชาคมตำบล [ 1 ก.พ. 2566 ]2
4 ภาพถ่ายการลงพื้นที่ประชาคม หมู่ที่ 1 - 6 ตำบลบ้านกุ่ม [ 29 เม.ย. 2565 ]78
5 การเปิดโอกาสโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 29 เม.ย. 2565 ]89