องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารขององค์การบริการส่วนตำบลบ้านกุ่ม [ 9 มี.ค. 2566 ]0
2 ประมวลจริยธรรมข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม [ 9 มี.ค. 2566 ]0
3 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน [ 27 ธ.ค. 2565 ]3
4 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 27 ธ.ค. 2565 ]3
5 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 27 ธ.ค. 2565 ]3
6 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องประมวลจริยะธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 27 ธ.ค. 2565 ]4