องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม [ 2 ก.พ. 2567 ]4
2 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 15 ม.ค. 2567 ]9
3 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 15 ม.ค. 2567 ]9
4 ประมวลจริยธรรมสมาขิกสภาท้องถิ่น [ 15 ม.ค. 2567 ]11
5 ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารขององค์การบริการส่วนตำบลบ้านกุ่ม [ 9 มี.ค. 2566 ]38
6 ประมวลจริยธรรมข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม [ 9 มี.ค. 2566 ]37
7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม [ 9 มี.ค. 2566 ]32
8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน [ 27 ธ.ค. 2565 ]34
9 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 27 ธ.ค. 2565 ]33
10 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 27 ธ.ค. 2565 ]31
11 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องประมวลจริยะธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 27 ธ.ค. 2565 ]36