องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการนใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563    เอกสารประกอบ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ