องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน


งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

    รายละเอียดข่าว

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564    เอกสารประกอบ

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ