องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี


ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    เอกสารประกอบ ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ