องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุสาธารณภัย (วาตภัย) ในพื้นที่ตำบลบ้านกุ่ม

    รายละเอียดข่าว

การลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุสาธารณภัย (วาตภัย) ในพื้นที่ตำบลบ้านกุ่ม    เอกสารประกอบ การลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุสาธารณภัย (วาตภัย) ในพื้นที่ตำบลบ้านกุ่ม
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ