องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปี 2565    เอกสารประกอบ ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ